Picture of Bozo the Clown

---
Master Index Current Directory Index Go to SkepticTank Go to Human Rights activist Keith Henson Go to Scientology cult

Skeptic Tank!

ммммммммммм мммм ммммммм ммлллллллллллллллллмм мммммм ммм олллллллллллллллллнолллллллллллппппппллллллм лллллллллллллллллллллллн плллллллллллллллл нм мплллпмлпппплмплллллнолллппппллллллллллллллп ллллллллллммпп онлппплнллнлллппппллнлллллп мммллллллллллллллллп пллллллллллллл лоолп нллнллнлпппололллп млллллллллллллллллпп оллллллллллллнпо мммммм лллммммллоллл лллллллллллллллллллп пллллллллппп лнлллллллл пппмммммммплм ппллпппмлллллллпп плллллмлл ллпмппппппмлллллллпллллоллл ммллллллллпп ппллллноллммпллллллппп млмллнлпп мллллллпп мммммм плл пллл олллллло мллллллллпп ллмм лллллллллмммм плллм мммм мллллллнлм пппп ммммпппппммлл лллллммммммпппплллллм лллллмммллллллллп мммллллппллллллллллллн олллллллллллллллллллммм плллллллллпп м мллллллллллммммммпппппп ллллллллллллпппппмммллллммм мммммммллллмммлллллллллллллллллл оллллллпп мллллллллллллнлллллллллллллллллллллллллллллллл плллп плллллллллллллллллллллллпппппллллллллллллллп олллллллллллллллллллп пллллллллпп пллллллллллллллллп пппп пллллллллллллп ппллллллпп

---

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank