No description can be offered. You have to look to see.

---
Master Index Current Directory Index Go to SkepticTank Go to Human Rights activist Keith Henson Go to Scientology cult

Skeptic Tank!

CLOHE ,.--.. ,:'. .,'V:.::.. . ,::.,.. . . 'VI:I'.,:-.,. :I:I:.. . . MHMHIHI:MHHI:I:,.:. :I:I:.. . . MHMHIHI:MHHI:I:,.:. A:I::. ... . .MMHHIIHIHI:IHHII:.:, .M:I::... .. . AMMMMMHI::IHII::II.::. IMA'::.:.. . .MMMMMHHII:IMHIHIA:::', ,MV.:.:.. . AMMMMHMHI:I:HIHHIIIA;. P.:.:.. . . .MMMMMMMHHIIMHHHIIHIIH. :..:.. . . AMMMMMMMHHI:AMIVHI:HIII: ,:. :.. . . MMMMMMMMMH:IHHI:HHI:HIIH. :..:... . .MMMHP:'',,,:HHIH:HHH:HIII ;.:..:.. . AMH:'. , , ,,':HII:HHH:HII: ::..:.. . . .H:,.. . ,'.:VA:I:H::HI: ;.:.:... .. A:.,... . ,:HA:IHI::I: ,::..:. . . .M::. . . ,:HA:HH:II:. ;.::... .. AML;,,, . .:VHI:HI:I:; ,:.:.:. . . .H. 'PA, .:IHH:HHII::. ,:.::... .. A:I:::';, . . ,ILIIIH:HI:I:I; ,;:.:.:.. . . .H:TP'VB,).. .,;T;,,::I:HI:I::: ,::.:.:.. . . AI:.':IAAT:. .(,:BB,);V::IH:I:I; ,::.:.:.. . . .H:. , . . .. .':;AITP;I:IIH:I::;, ,::.::.:. . . . A::. . ..:. . . ..:AI:IHII:I::;. ;:.::.:.. . . AM:I:. ..:. .: . .::HIIIHIIHII::. ,:::.:.:.. . .MM:I:.. .:, .:. .::HHIIIHIHII::; ,::.:..:.. . . AMM:I:. . .,'-'',,. ..::HIHI:HI:III: ;:.::..:.. . . AMMM::. . ,,,, ,.. ,.::IMHIHIHIIHI::; ,:::.:..:. . . MMMM:I:. ,:::;;;::;, .::AMHIHIHHIHHI:' ;::.:.:.. . . .:VMMV:A:. . ,:;,,.' .::AMMMIHIHHIHHII ;::.:.:.. .. . .::VM:IHA:. .,, , . ..:AMMMMHIHHHIHHII: ;:::.:.. . .. . .::P::IHHAA.. . .. .:AMMMMMMMIIHHIHHI:: ;::.:.. . . . ..:.:VIHHHIHHA::,,,,,:AMMMMMMMMMHIIHHHHII; ;.::.. . . . ..:.;VHHIHI:IHIHHIHI:MMMMMMMMMMHIHHIHHII: ::.:.. . .. ...:.::VHI:IIVIHIHII:MMMMMMMMMMMIHHIHHII:, ;:..:. . .. . ..:.::::VAII:IIIIII:MMMMMMMMMMMIHHIIHIIHI ,;:.. . . .. ..:...:.VII::III:.VMMMMMMMMMHIHHHIHI::I, ;:. . . , . .. ... . .::.::V::II:..VMMMMMMMMHIHHHIHI::I; ;:.. . . . .. ..:.. .::...:VIITPL:VMMMMMMMVIHHHIH:. :; ;:. . . . .. ... . ..:.:.. .:IIIA:.MMMMMVI:HIHIH:. .: I:. . . . .. . .. . . . . ..:.. ..::IIA.VMMMVIHIIHIV:. ., I:.. . . .. .... . . . .. ... .:.:IA:.VMVIMHIHIH:..: I.. . . . ..... . . . .. . .. .:IIAV:HIMHHIHII:.; :. .. . . .:.. . . .. ... ..::.:CVI:MHHIHHI... :.. . . .. ..:. . . ... .:.:::VHA.VIHHMI:.. :. .. . . ..:.. . . . . .. .. ...:VIIHIHI: . ,:.. . . .::. . .::,. . . . . ...V:IHII.. ;:.. .. .:I:. ..:T'::. . . . . . . .VIIH:. ;:.:.. .:I:.. .::V:::. . . . . . VIII.. ;:.. ..::::. . ..::. . . . .. . . . VIII. I:.:.. .:I:. ..:., . . .. :. . . 'VI:. I::......::. . . .. .:.:.:. . 'I: II::.. ..::. . . . . .. .. .::::.. . .:. II::.:. ..::. . . . . . .:. . .:I:::. . .::HD ,I:::.. .: . .. .. .. . . . .::. . .:I:. . .:V: I:. .. . . . ... .. .. . . .. .. ..::. .:. I:.. .. . ..:.. .. .. .. . . . . . : ;:.... . ..:::I:.. ..:.. ... .::. . ... . .. .I. ::.:....::.::I:III:I::::I:II:I::.. .:.. . .:. . . . .AI: ,::.:...:..::::::III::II::::::.. ...::. . .::. . .. . .AMMI. :::.:.:. ..::::III:II:I:::.:. .. ..::.. .. ..::,. ..::HMMI: ,:::.:.. ...::I:::I:I:::.:.. :. . ..::.. . . . .,PTIHI:IIHHI:. ::I::.:...:::II:I::.:....:.:. . ...::. . . . .AI:IHI,,:, ,. ,:::.:... ..I::I::.:....:. .: .. ...::. . . III:II:. , ,I:::..:...:.::I::.:..:. .: .. . ..:... . . III.I, VI:::.::.::...:II::...:...:. . . .:::. . . :,, ,HI:I::.::.::..:II::.:..:.... . .:.:I:.. . : VI:I:I::.::.:...:I:::I:::.... ..:.:I::... : ,II:I::II:I:::.:.:I:III:I:... ....::::... . : VII::I::I::.::..:.::II::.:.. . .:.::::. . . VI:.:..::II:::..:..::.... . ..::I::... . . ,I::.. ..::II::..:.::.... . ...::I:::. . . V::.:.. .:I:II::.:..::.. .. ...:::I::.. . . . I:::.:....::III:::.:..:.:.. .:.:II:::. . . . . I::.:::...:::II::.:.:.:... ...:II::.. . . . . . I::..:...:.:::.:.:.:.:..:.. .:II:. .. . . . . .::.:.:....:.:::.:.:.:.:.: . .:I:... . . . . . . . :.:.:...:.:.:::.::.:.::.... .:::.. .. . . . . . .:. ..:.:.:::.:..::.::.:.. . .::.. .. . . . . . . : .:. .:....::..:.:.:.:.:... .. .NI:.. . .. . . . . . :. .:. . . ..:.:.::.::.::.::.::.. . :.:.. .. .. . . . . . .)O .:.. ... .. ..:.::.::.:::.:..:.. . ..:.. .. .. . .. . . ,() ::.:. ...:.. ..:..::..::.:.:.:.:. .:.:... .. .. .:.. ..0OO. /:::.:...:.:..:..:..::.::.::.:..:..:.:..:.... ..:.:..:.()', (0):::.::...:..:..:...::::I:.:I:.:.:.::.::..:.:...:..::O0O... . : ::.:..:.:..:.:..:.:I:.::I:::I::.:I::.I:.::..:.:.::.:/0O/.. . .:: ::I:.:..::.::.::.::I:::I::.:I::.::I::.:::.::.I::( ):.:.. . '.:: ::I:.:..::.::.::.::I:::I::.:I::.::I::.:::.::.:I::( ):.:.. . ::I:::,(,,)OO::.:.::.::III:::III::III::I:::::.:I:'V0O:., . . .:::I::I::-:000::..:::.::::III:I::I::II::I:::IIII( ),) . . . . .:.::I::II:I(,)( )00):.::.::II:I:II:I:I:::III0OO'.M:M. . . . .. .:.::.:I:I:IIHHI000 ,)OO:II:O:II:III::OO(')00//XXVM . .. . . . . .. ..:.::.::II:II:III,(0O0'')!0:III:(0OO)..AMV AXXXXI .. .. . . . :.. . .::I:IIIHHII:IHIHH(0),,0OOO( )M00AMMHMM,,XXXXXX.. . . . .:.:.:.. . ..:IHHHII::::.,.MMIIIMMXIMMMMMMMMMMV AXXXV:MI. .. . . ::.:.:.:.:.. . ,,., .. ..:.MMIII:MMIMMMMMMMMMMMM, .X::M.MI.. . . . .::.::..::.:.:.:. . .. .::AMMXXXIAMHMMIHMMMMMMV ...::M.MM ... . .. ::.::.::.::.::.:.:.. . .:::MMXXXXI:.:VMMHMPMHVMI ..:I:H-,',,.:. . . ::.::..:.:.:..:.:.::.:. . .:MMXXX:IXX:MMMMMLMMAM, ..I:M. : ,:.. . .::.:..:...:...::.:.::I::...IMM:XXX:XX:LMMMMMI:MV ..I:V . :... . :.:.:..:.:.:..:..:::II:II:'..M'.VMXX:XXMMMMMMMI.I ...IVI . .::. .. :.:.:.:.:.:.::...:.::IHI, - . .'VIMHX:XIIMMV/IMLMI ...HV . ::.. . .::.:.:.:.:..:.. ..::IHI:-. . . ',IX:XXIVMI XMMV I...HI . :::... .::.:.:.:.:.:.. ...:.:IHHHI:., . .XXX:XX.MMAXMHA I..AMI . ::... ::.::.::.:.:.... .:.:IHHIHI'. .. :XXX:XX:MHHIMMMAI,AHHI . :::... :::.:.:.:.:.:.. .:.::IHHHHI: .. ,:XXX:XX:MV''.I,V:,:HHI. . :::.. ::.::.:.:..:.. ...::IIHHHHI: . :.XXX:XXXI:.,. '-VH: . ::.:. :::.::..:..:.. ..:.:IHHHHHI, . ::XX:XXXI:.A. . 'VHH . :::.. ::.::.::.:... ...:::IIHHHIH .. :IAX:XXXIHHH: . .:MI . .:::.. :::.::.:..... ..:.::IIHHIHH . ::XX:IXXIHHV . 'V. . . . :I:::. :.::.:.:... ...:.::IIIHHHIH . I:XX:XXVHMMI . I.. .:. . .I::.: ::.:::.:.... ..:.::IIIHIHHH. . :'XX:XXXVIVI . . ::..:. . .I::::.

---

E-Mail Fredric L. Rice / The Skeptic Tank